Ženy jsou jako Google. Ještě nedořekneš větu a už si domýšlejí.

Víte, co se stane, když žena přijde na to, co vlastně chce?
Rozmyslí si to.

Existují 2 druhy žen: dobře oblečené a dobře, že jsou oblečené.

Existují jen dvě teorie, jak se hádat se ženou. Ani jedna nefunguje.

Proč byl král Šalamoun nejchytřejší na světě? Protože měl hodně žen a dal na jejich rady.

Ženská má umět 70 věcí..
 
 
vařit a šedesát devítku.

Žena je jako košile. Až když jí máš na krku, poznáš, co je to za číslo.

Život ženy se dělí na tři období:
1. Jde na nervy svému otci.
2. Jde na nervy svému muži.
3. Jde na nervy svému zeti.

Když se žena vdává, řekne „ano“. A tehdy je to naposledy, kdy promluví stručně.

Co dělá činčila, aby měla děti?
To samé co žena, aby měla činčilu.


Stránka 5 z 7