Z žákovských knížek

Zasadil spolužáka Kořínka do květináče.

Zmalujte mu držku parchantovi!

Zneuctil státní vlajku. Položil ji tak rychle, že spadla až na zem.


Stránka 10 z 10

Komentáře