"Haló, to je Ústav pro jazyk český?"
"Hej, čo si želátě?" smile


Stránka 31 z 31