Děkujeme Vám, že jste správně vyplnil sčítací dotazník, jen v kolonce POHLAVÍ stačilo udělat křížek, nemusel jste ho kreslit.
Český statistický ústav.

Stojí muž na mostě a křičí: "Zázrak, stal se zázrak, házím do vody hranaté kostky a dělají se kruhy!"

Z vietnamské tržnice:
Více pruhů, více Adidas!

50% mladých lidí v České republice vidí svou budoucnost pozitivně. Druhých 50% nemá na drogy peníze.

Nápis na veřejně přístupném místě:
Nic, co zde vidíte, není majetkem státu. Není proto důvod cokoliv ničit.

"Haló, to je Ústav pro jazyk český?"
"Hej, čo si želátě?" smile


Stránka 29 z 29