Jak se řekne finsky pánské přirození?
Na omak makky.

Jak se řekne čínsky pánské přirození?
Pche.

Theorem: a cat has nine tails.
Proof: No cat has eight tails. A cat has one tail more than no cat.
Therefore, a cat has nine tails.

Víte, jak se řekne čínsky "svobodný muž"?.
Honi-si-ho

Víte, jak se řekne jmenuje japonský ministr bez portfeje?
Nachujamatu.

Jak se řekne japonsky hospoda?
Tahamatotam.

Víte, jak se řekne japonsky potápěč?
Čumizgumy.

Víte, jak se řekne japonsky miminko?
Čumizfusaku.

Víte jak se řekne japonsky Bill Clinton?
Semenonasaku

"Do you speak English?"
"Co?"
"Do you speak English?"
"Co?"
"Mluvíte anglicky?"
"Yes, yes."


Stránka 2 z 3